Rozpoczęliśmy cykl warsztatów przygotowujących do opracowania Planu działań i Strategii na rzecz Rozwoju Turystyki Kulturowej dla tarnogórskiego obszaru pilotażowego

Warsztat, który odbył się 21 kwietnia 2022 w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach był pierwszym z czterech kroków w kierunku zbudowania Strategii i Planu Działań wspierających Rozwój Turystyki Kulturowej.

Projekt TExTOUR jest ukierunkowany na rozwój turystyki kulturowej w regionach, które nie są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. Region Górnego Śląska wraz ze wskazanym obszarem pilotażowym, którym jest m.in. Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, został wybrany do Projektu jako obszar, który charakteryzuje kulturowe dziedzictwo poprzemysłowe.

Warsztat #1 miał za zadanie określenie misji, wizji i celów dla strategii rozwoju turystyki kulturowej oraz identyfikację lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego dla obszaru pilotażowego, który obejmuje gminy Tarnowskie Góry, Zbrosławice i miasto Bytom. Na obszarze tych 3 gmin znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W warsztacie uczestniczyli przedstawiciele organizacji i jednostek mających wpływ na rozwój turystyki, kultury i edukacji na obszarze pilotażowym, w szczególności przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, a także samorządów lokalnych i regionalnych, oświaty oraz organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o projekcie

 


do góry