Zaproszenie na Webinarium IETU – Wpływ zróżnicowanych zabiegów agronomicznych na udatność plantacji miskanta na glebach marginalnych – Projekt MISCOMAR+, 20.10.2022

Prowadzący: dr Jacek Krzyżak – IETU

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną postępy prac badawczych prowadzonych w ramach projektu Miscomar+ „Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS", realizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS.

Zakładanie plantacji roślin energetycznych na glebach marginalnych jest znacznie trudniejsze niż w przypadku standardowych gruntów ornych, ze względu na obecność dodatkowych czynników stresowych, takich jak niedobór składników odżywczych w glebie, zaburzone stosunki wodne, obecność zanieczyszczeń. Faza zakładania plantacji jest najbardziej krytycznym okresem podczas uprawy miskanta, a wyższe ryzyko związane z jej udatnością stanowi główną barierę dla uwolnienia potencjału produkcyjnego gleb marginalnych.

W projekcie Miscomar+ zastosowano zróżnicowane zabiegi agrotechniczne mające na celu zwiększenie udatności plantacji i zwiększenie wydajności produkcji biomasy w latach kolejnych. Ocena nowych metod zakładania plantacji miskanta przeprowadzona została w trakcie badań polowych, na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi.

Więcej informacji o projekcie: https://ietu.pl/projekty_post/miscomar-plus/ lub www.miscomar.eu

 

 

 

Data: 

20 października 2022, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 19 października 2022 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program_webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU


do góry