Zaproszenie na Webinarium IETU – Błękitno-zielony wymiar adaptacji do zmiany klimatu: wyzwanie i realna szansa dla naszych miast, 8 grudnia 2022

Prowadzący: dr Leszek Trząski – Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów

Błękitno-zielona transformacja naszych miast nie jest przejściową modą, lecz szansą na sprostanie wyzwaniem adaptacyjnym. Nasze miasta odziedziczyły po epoce przemysłowej znaczne zasoby dla błękitno-zielonej infrastruktury (B-ZI) lecz nie potrafimy tych zasobów należycie rozeznać i zaadaptować.

Musimy nauczyć się planowania i zarządzania B-ZI z wykorzystaniem e-przestrzeni i w procedurach uspołecznionych. Miejski System Informacji Przestrzennej to nie tylko przeglądarka lecz przede wszystkim narzędzie dla integracji zarządzania. Należy zerwać z podziałem na „zieleń urządzoną” i „zieleń nieurządzoną”, a w przestrzeni publicznej upowszechniać rozwiązania oparte o przyrodę.
System B-ZI, funkcjonujący głównie na rzecz jakości życia i środowiskowego bezpieczeństwa mieszkańców miasta, musi spójnie funkcjonować we wszystkich skalach – od konkretnego miejsca, poprzez lokalną zlewnię lub dzielnicę miasta, miejski obszar funkcjonalny, aż po skalę metropolii. Wymaga to wprowadzenia kategorii BZI do dokumentów strategicznych oraz planistycznych, tak poszczególnych miastach, jak całej metropolii. Gospodarka zielenią musi być we wszystkich skalach planowania i zarządzania zintegrowana z gospodarką wodami deszczowymi i świadomym kształtowaniem wysokiej jakości, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznych.

Błękitno-zielona transformacja powinna być horyzontalnym celem wpisanym w strategię rozwoju każdego dużego i średniego miasta naszego regionu i powinna ona mieć przypisane konkretne mierniki realizacji. Docelowo miejskie plany adaptacji do zmiany klimatu powinny stać się dokumentami czysto operacyjnymi, wynikającymi z zapisów miejskiej strategii rozwoju i dokumentów planistycznych.

Data: 

8 grudnia 2022, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 7 grudnia 2022 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU


do góry