Zaproszenie na Webinarium IETU – Znaczenie projektu EJP SOIL dla oceny gleb użytkowanych rolniczo w skali europejskiej, 18.02.2021

Zapraszamy na webinarium Znaczenie projektu EJP SOIL dla oceny gleb użytkowanych rolniczo w skali europejskiej, które poprowadzi dr hab. inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Krajowy koordynator w programie EJP SOIL.

European Joint Programme Cofund action 862695, EJP SOIL - "Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils” jest programem ogłoszonym w ramach konkursów HORYZONT2020, w którym Komisja Europejska dofinansowuje działania krajowe. W projekcie biorą udział instytucje naukowe (Programme Managers), powołane przez jednostki państwowe (Programme Owners) dysponujące środkami na realizację badań o glebach. W przypadku Polski rolę Programme Owner pełni Ministerwstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Programme Manager – IUNG-PIB w Puławach. W realizację projektu jest zaangażowanych 26 instytucji z 24 krajów europejskich.

Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi.

Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków dla uwydatnienia roli gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak:

  1. bezpieczeństwo żywności i wody,
  2. zrównoważona produkcja rolna,
  3. dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu oraz łagodzenie tych zmian,
  4. dostarczanie usług ekosystemowych przez gleby,
  5. ochrona różnorodności biologicznej,
  6. zdrowie ludzi.

Warunkiem uzyskania projektu EJP SOIL było zagwarantowanie przez instytucje krajowe wydatkowania połowy środków finansowych. Integralną częścią projektu EJP SOIL jest krajowy program pn. “Participation of Poland in the assessment of agricultural soils on the European scale”.

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione założenia programu EJP SOIL, zasady funkcjonowania oraz oczekiwane skutki jego realizacji w podłączaniu z wdrażanymi strategiami i polityką środowiskową Komisji Europejskiej.

Data
18 lutego 2021, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line. Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 16 lutego 2021 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularzzgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach/Seminariach IETU


do góry