Seminaria Otwarte IETU 2021

16.12.2021

Miejska zielona akupunktura na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – mechanizm tworzenia planu działań, czyli od idei do realizacji

Prowadzący: dr Anna Starzewska-Sikorska, mgr Marta Fudała – IETU

24.11.2021

Zmiany zagospodarowania zlewni w ujęciu historycznym na przykładzie zlewni Rawy i zlewni Pszczynki

Prowadzący: Andrzej Woźnica – Uniwersytet Śląski, Wanda Jarosz – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, pozostali autorzy: Damian Absalon, Lucyna Sadzikowska, Joanna Strońska-Przybyła, Jan Gąsior, Julia Kuczek – Uniwersytet Śląski

21.10.2021

Analiza ryzyka zdrowotnego dla mieszkańców osiedla sąsiadującego z dawnymi Zakładami Chemicznymi ZACHEM

Prowadzący: dr hab. Eleonora Wcisło, prof. IETU, dr Joachim Bronder, IETU

16.09.2021

Innowacyjne rozwiązania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym na przykładzie projektu CIRC4Life

Prowadzący: dr Beata Michaliszyn, dr Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz – IETU

17.06.2021

Raport Polskich Miast Zrównoważonych - Arcadis 2021

Prowadząca: Magdalena Polus, Arcadis

20.05.2021

Zastosowanie modelu Soil and Water Assessment Tool (SWAT) do badania erozji gleb w zlewni Wapienicy

Prowadząca: dr Joanna Piasecka-Rodak, IETU

15.04.2021

Uprawa roślin pod wpływem różnych spektrum światła uzyskanych w technologii LED. Wpływ na stan fizjologiczny roślin

Prowadzący: dr Szymon Rusinowski – IETU

18.03.2021

Mechanizmy ekspansji kłosownicy pierzastej (Brachypodium pinnatum) w krajobrazie rolniczym

Prowadzący: dr hab. Wojciech Bąba, Prof. IETU

18.02.2021

Znaczenie projektu EJP SOIL dla oceny gleb użytkowanych rolniczo w skali europejskiej

Prowadząca: dr hab. inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Krajowy koordynator w programie EJP SOIL

21.01.2021

Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” do 2030 roku w programie HORYZONT EUROPA

Prowadząca: dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU członek Mission Board Soil Health and Food.

Seminaria zorganizowane w roku 2020

UWAGA!
W celu prawidłowego odtworzenia nagrań z seminariów prosimy o skorzystanie z oprogramowania: przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.x (w przeglądarce muszą być odblokowane wyskakujące okienka), program Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy.

do góry