Kategoria: Projekty bieżące

RE-PLAN CITY LIFE – Plan efektywnego podnoszenia świadomości społecznej dla wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie wykorzystania materiałów z recyklingu opon w środowisku miejskim

Projekt RE-PLAN CITY LIFE koncentruje się na możliwościach wykorzystania surowców wtórnych pozyskanych w procesach recyklingu opon (recycled tyre materials – RTM) zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W krajowym systemie gospodarki odpadami, recykling materiałowy tak powszechnego odpadu jakim są zużyte opony funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie (ok. 15% strumienia zbieranych opon). Obecnie dominującym procesem przetwarzania opon jest termiczne przekształcanie w ...

Miasto z Klimatem

Celem projektu Miasto z Klimatem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz dostarczenie wsparcia w pro-klimatycznej transformacji w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego ...

do góry