Kategoria: Projekty bieżące

Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych – MISCOMAR+

Projekt MISCOMAR + poszerza bazę interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu wykorzystania miskanta jako wiodącej, odpornej na zmiany klimatu wieloletniej rośliny dla gleb marginalnych i zanieczyszczonych (GMiZ), wykorzystywanej na cele energii odnawialnej oraz tworzenia nowych bioproduktów. Konsorcjum MISCOMAR+ składa się z naukowców i przedsiębiorców zajmujących się badaniami gleb, hodowlą miskanta, agronomią, fizjologią roślin oraz konwersją biomasy, z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski ...

InfoSMOG-MED

Projekt informacyjno-edukacyjny InfoSMOG-MED dotyczy jakości powietrza i jest odpowiedzią na rzeczywiste, zidentyfikowane potrzeby mieszkańców województwa śląskiego w zakresie dostępu do ...

do góry