Kategoria: Projekty bieżące

UPSURGE – Wzmocnienie wdrażania w miastach rozwiązań opartych na przyrodzie w ramach utworzonego Europejskiego Przewodnika Odnowy Miejskiej (EU Regenerative Urban Lighthouse)

Projekt UPSURGE dotyczy analizy, wyboru i oceny Rozwiązań Opartych na Przyrodzie – ROP (Nature Based Solution) ułatwiających miastom zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz odnowę środowiska miejskiego. Uczestniczą w nim 23 jednostki – miasta europejskie, uczelnie i instytuty naukowe, organizacje pozarządowe. Jednym z celów nadrzędnych jest wypracowanie innowacyjnego podejścia do poprawy jakości powietrza. Realizatorzy projektu utworzą tzw. sieć referencyjną podmiotów, miast i ...

do góry