Kategoria: Projekty bieżące

REWAISE – Innowacje na rzecz budowania odporności na brak wody i zmiany klimatu dla inteligentnej gospodarki

Głównym celem REWAISE jest stworzenie z udziałem wszystkich stron zainteresowanych nowego „ekosystemu inteligentnej wody” który uświadomi Europie prawdziwą wartość tego surowca. Ekosystem ma za zadanie wspomóc wdrożenie koncepcję bezemisyjnego, zrównoważonego cyklu hydrologicznego  zgodnego z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby zrealizować tę koncepcję i wykazać prawdziwą wartość wody, w ramach projektu opracowana zostanie  inteligentna platforma cyfrowa służąca wspomaganiu ...

InfoSMOG-MED

Projekt informacyjno-edukacyjny InfoSMOG-MED dotyczy jakości powietrza i jest odpowiedzią na rzeczywiste, zidentyfikowane potrzeby mieszkańców województwa śląskiego w zakresie dostępu do ...

do góry