Seminaria Otwarte IETU 2023

14.12.2023

Mikroplastik w glebie jako nowy rodzaj zanieczyszczenia – źródła, zagrożenie, identyfikacja

Prowadzący: Radosław Stec, Zespół Remediacji gleb, rozwiązań opartych na naturze i rolnictwa miejskiego, IETU

16.11.2023

Zrównoważone zwalczanie chwastów w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser - projekt WeLASER

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, IETU

26.10.2023

Rozwój i promocja turystyki kulturowej poprzez edukowanie i informowanie na przykładzie projektu TExTOUR

Prowadzący: dr Joanna Piasecka – IETU, Piotr Idziak – LOCATIVO

21.09.2023

Możliwość odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Mariola Saternus, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział  Inżynierii Materiałowej, Katedra Metalurgii i Recyklingu, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Polskiej Akademii Nauk, Oddział Katowice
Pozostali autorzy: Agnieszka Fornalczyk, Władysław Gąsior, Adam Dębski, Sylwia Terlicka

20.06.2023

Inwentaryzacja zieleni przy pomocy danych teledetekcyjnych – doświadczenia płynące z inicjatywy Miasto z Klimatem

Prowadzący: dr inż. Mariusz Ciesielski, mgr Krzysztof Mitelsztedt, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki, Raszyn

18.04.2023

Różne strony turystyki kulturowej w różnych stronach Europy – projekt TExTOUR

Prowadząca: dr Joanna Piasecka-Rodak, IETU

27.04.2023

Zadania IMGW-PIB w zakresie działalności Państwowej Służby d/s Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących

Prowadzący: mgr inż. Maciej Sieinski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

16.03.2023

Zielone korytarze – klimatyczne przebudzenie Konina

Prowadząca: mgr inż. arch. Joanna Olczak, Architekt Miejski oraz Z-ca Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta w Koninie

23.02.2023

Przyszłość biogospodarki o obiegu zamkniętym
– od laboratorium do wysokiej wartości produktu z biomasy lignocelulozowej

Prowadzący: dr Michał Moś, Energene Seeds Ltd.

 

 

Seminaria/Webinaria zorganizowane w poprzednich latach

 


do góry